Rovná se (=)

Rovná se“ neboli „rovnítko“ je symbol, kterým vyjadřujeme rovnovážný stav mezi pravou a levou stranou. To co je nalevo od rovná se musí být stejné jako to co je napravo. A když je něco stejné, pak můžeme nahrazovat jedno druhým.

… o tom jak nahrazovat části příkladů ve videu o sčítání

Rovnice

Teoreticky je rovnice cokoli, kde se vyskytuje rovnítko např: 5 – 1 = 4 nebo 4 + n = 12. V praxi se o rovnicích mluví v souvislosti s neznámou, kterou třeba vytknout. Tedy když je tam zamíchané nějaké písmenko, které třeba vytknout, tedy o té druhé situaci:

4 + n = 12

Jde o situaci, že nám někdo nahradil číslo písmenkem n a my máme zjisti jaké číslo se tam schovává. Někteří schovávají čísla pod bílé čtverečky, abychom tam nalezené číslo dopsali. Nenechte se zmást i to je rovnice a čtvereček si můžeme nahradit písmenkem.

4 – ▭ = 12

Nejjednoduší způsob jak řešit rovnice, je metoda pokusu a omylu. Prostě nastřelovat různé čísla místo neznámé, dokud nenajdeme to které tam patří – to které splňuje rovnost.

Střílení výsledku

Nejjednodušší způsob jak řešit rovnice je metoda pokusu a omylu. Prostě výsledek hádat, nastřelovat dokud se netrefím. Dosazovat za neznámou různé čísla a sledovat zda rovnice platí či nikoli.

Tato metoda nástřelů může vzbuzovat pohoršení a posměch, ale praktická, intuitivní a překvapivě rychlá. Navíc nevyžaduje žádné další znalosti.

Slušně by se rovnice měly řešit vytýkáním, ale o tom více v dalších kapitolách.

Přesunout se na začátek