Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího.

1. DEFINICE POJMŮ

1.1. Prodávající je Ing. Veronika Kašovská, IČO: 88868087
Podsedliště 225/25, Ostrava – Koblov, Česká republika. E-mail:v.kasovska@gmail.com

1.2. Kupujícím je osoba jenž uskotečnila nákup skrze webové rozhraní www.ucilek.cz (dále jen e-shop) a v sekci Pokladna uvedla své fakturační údaje.

1.3. E-shop je webové rozhraní na adrese www.ucilek.cz, skrze které prodávající nabízí zboží k prodeji a kupující činí nákup.

1.4. Zboží nabízené na e-shopu (dále jen zboží) tvoří elektronické a reálné (tištěné) materiály pro děti.

1.5. Nákup skrze webové rozhraní www.ucilek.cz (dále jen nákup) probíhá ve třech krocích:

  1. Výběr zboží – kupující pomocí tlačítka „Přidat do košíku“ vkládá zboží do Košíku.
  2. Košík – stav košíku si kupující může kdykoli během nákupu zkontrolovat a opravit a to skrze ikonu košíku vpravo nahoře. Je-li s výběrem zboží spokojen a chce dokončit nákup, pokračuje k pokladně pomocí tlačítka „Přejít k pokladně“.
  3. Pokladna – kupující vyplní formulář se svými kontaktními údaji. A dokončí nákup pomocí tlačítka „Objednat“. Kliknutím na tlačítko „Objednat“ dává kupující souhlas s těmito obchodními podmínkami a zavazuje se k úhradě zakoupeného zboží.

2. PŘEDMĚT KOUPĚ

2.1. Předmět koupě je zboží, které si kupující objednal nákupem na e-shopu dle postupu v čl. 1.5.

2.2. Zboží je produktem duševního vlastnictví, proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Zboží v elektronické podobě je určeno k tisku, přičemž kupující si může pro vlastní potřebu a potřebu svých dětí vytisknout libovolné množství zakoupeného zboží. Zaslané materiály je zakázáno přeposílat či sdílet třetím osobám. Vytvářet a šířit z nich své vlastní produkty.

3. PRÁVA A POVINNOSTI

3.1. Kupující má povinnost do 14 dní zaplatit zakoupené zboží. Zakoupeným zbožím se rozumí obsah košíku dokončeného nákupu, jak je popsáno v odstavci 1.5 těchto obchodních podmínek.

3.2. Kupující má právo reklamovat zboží v případě, že jej neobdržel do 2 týdnů po zaplacení, nebo obdržel jiné zboží či zboží závadné. Reklamaci provede písemně na e-mail info@ucilek.cz.

3.3. Prodávající má povinnost dodat zboží, bylo-li řádně zakoupeno a zaplaceno. Dodání zboží je realizováno buďto elektronicky zasláním odkazu ke stažení, spřístupnění produktu, nebo zasláním reálného zboží skrze zvoleného dopravce.

3.4. Prodávající má povinnost vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů.

3.4. Prodávající má právo odstoupit od prodeje, není-li schopen splnit svou povinnost dle odstavce 3.3. tohoto článku. V takovém případě vrátí kupujícímu peníze za zakoupené zboží. Kupující se vzdává nároku na jakékoli další odškodnění.

3.5. Prodávající má právo odstoupit od prodeje zjistí-li, že druhá strana porušila tyto obchodní podmínky.

4. CENA

4.1. Ceny jednotlivých produktů jsou uvedeny v e-shopu. Celková cena celého nákupu je rovněž uvedena v košíku. Během závěrečného objednávání, může být cena ješte navýšena o cenu dopravy, bylo-li zakoupeno reálné (tištěné) zboží, které vyžaduje zaslání skrze dopravce. O všech těchto skutečnostech týkajících se ceny je kupující během nákupu informován.

5. ZÁRUKA A VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

5.1. Záruční doba na virtuální produkty je 6 měsíců. Na reálné (tištěné) materiály 2 roky.

5.2. Upozorňujeme, že naše produkty vzdělávacího charakteru nejsou náhradou vzdělávacího systému. Slouží pouze jako doplňkový materiál.

5.3. Upozorňujeme, že dlouhodobé užívání počítače, tabletů a jiných technologií, může způsobit zdravotní problémy! Neneseme jakoukoli zodpovědnost za následky nadúměrného využívání výukových aplikací.

5.4. Neneseme jakoukoliv odpovědnost za úspěch či neúspěch při aplikaci našich produktů v praxi.

6.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Ochrana Vašeho soukromí při zpracování osobních údajů jsou v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Přesunout se na začátek